Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku” – projekt realizowany w ramach działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu – 3 527 689,89 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 998 536,37 zł
Dofinansowanie ze środków krajowych (PROMESA Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 397 728,07 zł
 
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury w Lesku oraz ich oferty w zakresie kultury, poprzez poprawę jakości i zwiększenie zakresu oferowanych form działalności kulturalnej. Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Leska i okolic oraz zwiększenie dostępności dóbr kultury.
Zakres projektu obejmuje: przebudowę sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, zakup wyposażenia sali widowiskowo-kinowej oraz systemu kinowego i nagłośnienia dla BDK, montaż pochylni zewnętrznej i transportera schodowego dla obsługi osób niepełnosprawnych oraz prace konserwatorskie i zabezpieczające w zabytkowym budynku leskiej Synagogi.
 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”
 
Gmina Lesko przystąpiła do przebudowy dawnej świątyni ormiańskiej w celu adaptacji budynku na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” wspólnie z Gminą Miasta Sanoka, Gminą Sanok, Gminą Zagórz i Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
 
O PROJEKCIE:
Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,
Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,
Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko. Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosi wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie, obejmująca:

Gminę Sanok
Stworzenie Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób, niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku w części po dawnej szkoły w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.
Wartość ogółem wynosi: 8 531 851,15 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 5 958 637,23 zł,
Dofinansowanie: 3 249 840,73 zł

Gminę Lesko
Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci. Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku dawnej świątyni ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.
Wartość ogółem wynosi: 2 117 259,80 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 117 259,80 zł,
Dofinansowanie: 1 799 035,60 zł

Gminę Zagórz
Nadanie nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z poprawą atrakcyjności, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu funkcjonalnie związanego z obiektem Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.
Wartość ogółem wynosi: 2 011 566,82 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 004 079,95 zł,
Dofinansowanie: 1 700 060,99 zł

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej - Caritas.
Wartość ogółem wynosi: 5 456 897,99 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 638 796,69 zł,
Dofinansowanie: 1 932 654,67 zł
 


„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko”
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko” – projekt realizowany w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu – 5 729 158,76PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 708 248,79 PLN

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lesko. Celami ogólnymi projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektów i likwidacja dyskomfortu cieplnego odczuwanego przez użytkowników, redukcja kosztów zaopatrzenia budynków w energię oraz zmniejszenie emisji CO2.
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja (roboty budowlane i instalacyjne) obiektów użyteczności publicznej: budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku, Gimnazjum i budynku kotłowni Gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesku i Szkoły Podstawowej w Hoczwi.
 
Prace termomodernizacyjne będą polegać w szczególności na:

Budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku 
- dociepleniu ścian budynku od wewnątrz
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- wymianie pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami
- wymianie istniejącej kotłowni i instalacji c.o.
- wymianie istniejących miejscowych podgrzewaczy c.w.u.
- wymianie istniejących opraw oświetleniowych na system LED.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesku
- dociepleniu ścian zewnętrznych i dachów budynku
- wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowie istniejącej instalacji c.o. (wymiana kotłów) i c.w.u. (montaż pompy ciepła).

Budynek Szkoły Podstawowej w Hoczwi
- dociepleniu ścian zewnętrznych i dachów budynku
- wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowie istniejącej instalacji c.o. (wymiana kotłów) i c.w.u. (montaż pompy ciepła).

Budynek Gimnazjum w Lesku wraz z budynkiem kotłowni
- dociepleniu ścian budynku od wewnątrz
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- dociepleniu dachu
- wymianie istniejącej kotłowni i instalacji c.o.
- wymianie istniejących miejscowych podgrzewaczy c.w.u.
- wymianie istniejących opraw oświetleniowych na system LED.
 

„Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku”
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
„Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku” – projekt realizowany w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu – 1 613 267,02 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 926 948,66 PLN

 
Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Lesko, poprzez rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Lesku wraz z wykonaniem placu zabaw na świeżym powietrzu. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc, poprawiając tym samym dostępność i jakość opieki przedszkolnej na terenie Gminy Lesko.
 
W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie nadbudowa i adaptacja poddasza na cele użytkowe wraz z budową nowego pokrycia dachowego oraz podniesieniem efektywności energetycznej obiektu. Projekt zakłada także powstanie nowoczesnego placu zabaw wraz z wymianą płyt chodnikowych na kostkę brukową. Realizacja projektu pozwoli na utworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych, wpływając na polepszenie i poszerzenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych.

URZĄD MIASTA I GMINY
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO
tel: (013) 469-80-01
fax: (013) 469-64-58
gmina@lesko.pl

Odpady komunalne.
Karta dużej rodziny
.
38-600 Lesko, ul. 1000-lecia
tel./fax: (13) 469 66 95
bcit@lesko.pl
Wybierz poprzedni miesiąc styczeń 2021 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1654161915091610137635019135235022139113351704
.
.
.
.Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Przekaż 1% w gminie Leskow gminie Lesko
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
rect Strona główn Mapa serwisu Dodaj do ulubionych RSS BIP Skrzynka podawcza Kontakt Poleć Znajomemu lupa
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]