RGPNiOŚ

Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska
i Leśnictwa

II piętro budynku Urzędu
 

Wydzial Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Leśnictwa wykonuje zadania w zakresie:

 • sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • działań związanych z rozwojem gospodarki przestrzennej Gminy
 • sporządzania i wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • ochrony dóbr kultury i prowadzenia ich rejestru,
 • działań związanych z racjonalną gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Gminy
 • inwentaryzacji mienia komunalnego
 • wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym nieruchomości i rozgraniczeniu gruntów
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i przygotowywania spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz zmiany granic administracyjnych
 • prowadzenia ewidencji należności związanych z gospodarką nieruchomościami komunalnymi
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i wynikające z innych przepisów prawa,
 • ochrony i zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt
 • gospodarki leśnej i łowieckiej, ochrony zwierząt domowych
 • nadzoru nad gospodarką leśną w lasach mienia wiejskiego
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody

 

 

BARBARA KUCHARSKA

kierownik Wydziału
Pokój nr 214, tel wew. 75,
e-mai: b.kucharska@lesko.pl

Zakres :

 1. nadzór i prowadzenie postępowania administracyjnego nad opracowaniem lub zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowiące o polityce przestrzennej Gminy
 2. nadzór i prowadzenie postępowania administracyjnego nad opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian do mpzp,
 3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz odpowiadanie za przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (również uchylonych i nie obowiązujących),
 5. przekazywanie staroście kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. ewidencjonowanie wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

 

JOANNA KMIECIŃSKA
OSKAR DACKO
(zastępstwo) 

leśnik
Pokój nr 210, tel wew. 71,
e-mail: lesnik@lesko.pl

Zakres:

 1. prowadzenie gospodarki leśnej oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach mienia gminnego,
 2. uczestniczenie w odbiorze i legalizacji drewna pozyskanego z lasu mienia gminnego,
 3. organizowanie zakupu materiału nasadzeniowego przeznaczonego do wykonania sztucznych odnowień,
 4. bieżąca lustracja stanu lasów mienia gminnego, kontrola wykonania planów pozyskania drewna, uproszczonych planów urządzenia lasów,
 5. uczestnictwo w procedurze zlecania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu,
 6. prowadzenie ewidencji ilości pozyskanego drewna w poszczególnych oddziałach,
 7. przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów,
 8. przygotowywanie decyzji o naliczaniu kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 9. prowadzenie działań w zakresie ochrony zieleni, drzew, pomników przyrody,
 10. organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w przepisach,


 


EDYTA MIKOŁAJCZAK

inspektor na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i planowania
Pokój nr 211, tel. wew. 72,
e-mail: e.mikolajczak@lesko.pl

Zakres:

 1. organizowanie i przeprowadzanie procesu sprzedaży nieruchomości, budynków,  lokali użytkowych mienia komunalnego, w tym organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów oraz przygotowywanie całościowej dokumentacji związanej z tymi sprawami,
 2. wydawanie decyzji o oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd,
 3. prowadzenie spraw związanych z prawem użytkowania wieczystego: regulowanie stanu prawnego nieruchomości podlegających komunalizacji i prowadzenie spraw związanych z komunalizacją nieruchomości, a zwłaszcza kompletowanie i składanie wniosków o komunalizację,
 4. regulowanie skutków prawnych wynikających z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji nieruchomościom,
 6. wykonywanie czynności w zakresie udostępnienia nieruchomości (sprzedaż, zamiana, wykup, zbycie) i naliczania z tego tytułu stosownych opłat,

 


BRONISŁAW KUCHARYK

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania
Pokój nr 213, tel wew. 74,
e-mail: b.kucharyk@lesko.pl

Zakres:                                       

 1. organizacja i gospodarowanie  zasobem nieruchomości gminnych, w szczególności poprzez:  prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych i mienia komunalnego oraz składanie informacji:
  1. o stanie mienia komunalnego,
  2. dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
 2. wyznaczanie i ewidencjonowanie terenów inwestycyjnych gminy,
 3. prowadzenie całości postępowań w zakresie uzyskania prawa do dysponowania terenem w formie służebności,
 4. współuczestniczenie przy przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktów notarialnych dotyczących sprzedaży, kupna, przyjęcia darowizn oraz zamian nieruchomości, w zakresie gospodarki gruntowym mieniem komunalnym,
 5. prowadzenie spraw związanych z procedurą prawną rozgraniczenia nieruchomości oraz sporządzanie decyzji o rozgraniczeniu jeśli zainteresowani nie doszli do ugody,
 6. prowadzenie całości postępowań wraz z przygotowaniem decyzji o podziałach nieruchomości,
 7. uczestnictwo w rozprawach na gruncie w sprawie ustalenia, wznowienia wyznaczenia  granic nieruchomości gminnych,
 8. wnioskowanie potrzeb i zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych nieruchomości, itp.,
 9. prowadzenie rejestru i ksiąg inwentarzowych zasobów gruntów mienia komunalnego, z uwzględnieniem poszczególnych form władania oraz ich aktualizacja (również w systemie informatycznym),

  


TOMASZ MĄDRY

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania
Pokój nr 212, tel wew. 73,
e-mail: t.madry@lesko.pl

Zakres:

 1. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
 3. współuczestniczenie w postępowaniu nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy lub zmiany ww. dokumentów planistycznych,
 4. prowadzenie działań zmierzających do ochrony dóbr kultury m.in.:
 5. powadzenie rejestru obiektów zabytkowych,
 6. wydawanie decyzji o jednorazowych opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 7. wyrażanie zgody na wejście w teren i zajęcie nieruchomości gminnych (oprócz użytków dr)

 


ANNA WRÓBLEWSKA-CZUBEK

stanowisko ds. ochrony środowiska
Pokój nr 210, tel wew. 71,
e-mail: a.wroblewska@lesko.pl

Zakres:

 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 2. prowadzenie całokształtu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 3. uczestnictwo przy opracowywaniu gminnego programu ochrony środowiska, sporządzanie raportów z wykonania programu,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie naruszania stosunków wodnych na gruncie,
 5. prowadzenie postępowań z zakresu udzielania informacji o środowisku, informacji publicznej,
 6. prowadzenie zagadnień z zakresu usuwania i inwentaryzacji azbestu,
 7. ustalanie i naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
 8. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu i użyczania nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych oraz prowadzenie całości postępowaniań w podanym zakresie spraw,
 9. naliczanie i coroczne informowanie dzierżawców o obowiązku płatności z tytułu dzierżawy, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansowym,
 10. wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych, spisywanie umów i ściąganie należności z tym związanych,
 11. wykonywanie zadań związanych z nazewnictwem ulic,

URZĄD MIASTA I GMINY
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO
tel: (013) 469-80-01
fax: (013) 469-64-58
gmina@lesko.pl

Odpady komunalne.
Karta dużej rodziny
.
38-600 Lesko, ul. 1000-lecia
tel./fax: (13) 469 66 95
bcit@lesko.pl
Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
13241550165016041480160316911705151813281501
.
.
.
.
Przekaż 1% w gminie Leskow gminie Lesko
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
rect Strona główn Mapa serwisu Dodaj do ulubionych RSS BIP Skrzynka podawcza Kontakt Poleć Znajomemu lupa
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]