2016-02-19 15:09:47
Inwestycja została w 90% sfinansowana ze środków unijnych  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Przedsięwzięcie obejmowało wymianę blisko 3 km sieci wodociągowej w Lesku i remont obiektów ujęć wody. W ramach projektu nowego wyglądu nabrały budynki: ujęcia wody „Baszta”, ujęcia wody ze stacją pomp w Woli Postołowej, stacji uzdatniania wody przy ul. Stawowej, rozdzielni elektrycznej nad Sanem oraz pomieszczenia stacji pomp w budynku Starostwa Powiatowego. Obiekty zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia do uzdatniania wody.

Ponadto w budynku basenu przy ul Bieszczadzkiej w Lesku powstała nowa stacja uzdatniania wody wraz z przyłączami do dwóch studni głębinowych, która w stanach awaryjnych dostarczać będzie wodę na potrzeby bieżącego funkcjonowania basenu.

Ujęcie wody „Baszta” przed i po:
Rozdzielnia nad Sanem przed i po:
SUW przy ul. Stawowej przed i po:SUW przy ul. Wolańskiej przed i po:Nowe wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Stawowej i ul. Wolańskiej:Wymiana sieci w Lesku: 
2016-02-19 14:55:13
W dniach 28-29 października 2015 r. w Lesku odbyły się warsztaty

W dniach 28-29 października 2015 r. w Lesku odbyły się warsztaty pn „Pozyskiwanie środków i realizacja projektów w ramach programów unijnych”, których celem było poszerzenie wiedzy z zakresu inwestycji ochrony środowiska oraz poprawa umiejętności administracji miasta Hust w pozyskiwaniu środków pomocowych oraz realizowaniu i rozliczaniu inwestycji z ich wsparciem.

Przedstawiciele gminy Lesko dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie z władzami i urzędnikami partnerskiego miasta Hust. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu pod nazwą „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie”, realizowanego po obu stronach granicy dzięki środkom unijnym z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Warsztaty zainaugurowała Burmistrz Leska Barbara Jankiewicz, podsumowując realizację działań projektowych oraz dotychczasową współpracę z ukraińskim miastem partnerskim. Prezes Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Robert Wolański przedstawił efekty rzeczowe projektu oraz sposób zarządzania infrastrukturą wodno-ściekową w gminie Lesko.

Uczestnicy poznali również założenia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 oraz omówiono możliwości dalszej współpracy w celu pozyskania kolejnych dotacji unijnych. Przedstawiciele władz administracji samorządowej Ukrainy w osobach Burmistrza Miasta Hust Volodymyra Kashczuka oraz Wicegubernatora Obwodu Zakarpackiego Mykhailo Rivisa wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Lesku, dzięki czemu mogli w praktyce zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego samorządu terytorialnego.
2016-02-19 14:53:44

W dniu 27 listopada 2014 r. w Lesku odbyła się konferencja pt. „Realizacja inwestycji infrastrukturalnych i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lesko w Polsce i w mieście Hust na Ukrainie”, w której wzięli udział przedstawiciele gminy Lesko oraz partnerskiego miasta Hust.

 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie”, realizowanego po obu stronach granicy dzięki pozyskaniu dofinansowania unijnego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury zaopatrzenia w wodę, a także poszerzenie wiedzy z zakresu inwestycji ochrony środowiska oraz poprawa umiejętności administracji miasta Hust w pozyskiwaniu środków pomocowych oraz realizowaniu i rozliczaniu inwestycji z ich wsparciem. Konferencję otworzyła Burmistrz Leska Barbara Jankiewicz, następnie głos zabrał Burmistrz Hustu Volodymyr Kashczuk. Podczas seminarium zaprezentowany został dotychczasowy dorobek gminy Lesko w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz podzielono się doświadczeniami w przygotowywaniu i realizacji projektów. Delegacja ukraińska miała możliwość przyjrzeć się na miejscu budowie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody oraz zobaczyć zrealizowane już za pomocą środków unijnych inwestycje. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się nowootwarty basen sportowo-rekreacyjny „Aquarius”, w którym za sprawą dofinansowania z UE stworzono system zasilania w energię cieplną przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

 

Kolejnym etapem pogłębiania wiedzy o pozyskiwaniu środków pomocowych na inwestycje infrastrukturalne i ich właściwe wydatkowanie będzie szkolenie zorganizowane na zakończenie realizacji projektu.

2016-02-19 14:51:57

 

The project „Partner cooperation development for improving cross-border environmental waterworks infrastructure in Glinne and Jankowce in Poland and in Hust in Ukraine” is co-financed by the European Union under Poland - Belarus - Ukraine 2007 2013 ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013

 

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

 

W ramach współpracy między Gminą Lesko a Komitetem Wykonawczym Miasta Hust we wrześniu 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie”.
W listopadzie 2013 r. Gmina Lesko pełniąc funkcję Partnera Wiodącego, podpisała umowę o dofinansowanie, przystępując tym samym wraz z partnerem do realizacji zadania. Całość zadania opiewa na kwotę 2 863 992,50 EURO, Gmina wspólnie z Partnerem uzyskała 90% dofinansowania tj. 2 577 593,25 EURO.

 

Gmina Lesko

 

Partner Wiodący, którym jest Gmina Lesko, w ramach przedmiotowej inwestycji będzie realizował zadanie pn. “Budowa sieci wodociągowej z obiektem Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Jankowce i Glinne”.

W ramach przedmiotowego zakresu zostaną wykonane następujące prace:

  • wykonanie uzbrojenia studni wierconych w osprzęt techniczny i technologiczny, zwierający systemy pompowania wody, układ pomiarowy, system rurociągów tłocznych wraz z ogrodzeniem terenu studni,
  • budowa jednokondygnacyjnego budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem sieci instalacji użytkowych i technologicznych (zestaw aeracji, układ filtrów, układ płukania filtra, zestaw hydroforowy, dozownik środka dezynfekującego, rozdzielnia pneumatyczna, układ osuszania powietrza, rurociągi technologiczne), układów pomiarowych i systemów sterowania, zbiornika wyrównawczego i odstojnika popłuczyn z wyposażeniem technologicznym, zagospodarowania terenu (oświetlenie zewnętrzne, droga dojazdowa, powierzchnie komunikacyjne, zieleń),
  • budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem

W wyniku powyżej przedstawionych prac zostanie wybudowana sieć wodociągowa z obiektem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Jankowce i Glinne.

 

Miasto Hust

 

Partner projektu, którym jest miasto Hust, w ramach przedmiotowej inwestycji będzie realizował zadanie ”Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, w mieście Hust”.

W ramach przedmiotowego zakresu zostaną wykonane następujące prace:

  • demontaż istniejącej sieci wodociągowej z rur stalowych i żeliwnych wraz z uzbrojeniem,
  • montaż sieci wodociągowej z rur z PE,
  • wykonanie studni rewizyjnych z żelbetu z izolacją przeciwwilgociową,
  • montaż uzbrojenia, w skład którego wchodzą: armatura odcinająco-regulująca, hydranty p-pożarowe,

W wyniku powyżej przedstawionych prac zostanie przebudowana sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem w mieście Hust.

 

Do zadań realizowanych wspólnie przez Partnera Wiodącego i Partnera Projektu należą:

  • organizacja i przeprowadzenie seminariów dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
  • organizacja i przeprowadzenie warsztatów na temat wymiany doświadczeń w pozyskiwaniu środków pomocowych;
  • promocja projektu.

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności i konkurencyjności społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Lesko oraz Miasta Hust - wykorzystanie szans rozwoju w zakresie turystyki, agroturystyki i całej branży około turystycznej oraz wzrost standardu i jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Lesko i Miasta Hust.

Cele szczegółowe projektu:

1. Poprawa dostępności i jakości infrastruktury zaopatrzenia w wodę: zapewniony dostęp do wody przydatnej do spożycia w miejscowościach Glinne i Jankowce, poprawa jakości wody oraz zapewnienie całodobowego dostępu do wody sieciowej w mieście Hust.

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu inwestycji ochrony środowiska i poprawa umiejętności administracji miasta Hust w pozyskiwaniu środków pomocowych oraz realizowaniu
i rozliczaniu inwestycji z ich wsparciem.

 

Link do Biura Współracy EuropeAid.

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Niniejsza publikacja została stworzona przy pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponosi Gmina Lesko oraz w żaden sposób nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej

URZĄD MIASTA I GMINY
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO
tel: (013) 469-80-01
fax: (013) 469-64-58
gmina@lesko.pl

Odpady komunalne.
Karta dużej rodziny
.
38-600 Lesko, ul. 1000-lecia
tel./fax: (13) 469 66 95
bcit@lesko.pl
Wybierz poprzedni miesiąc grudzień 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
160615593501715361506166915011635133414021630
.
.
.
.Fundusz Dróg Samorządowych

Przekaż 1% w gminie Leskow gminie Lesko
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
rect Strona główn Mapa serwisu Dodaj do ulubionych RSS BIP Skrzynka podawcza Kontakt Poleć Znajomemu lupa
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]