Informacje o inwestycjach w poszczególnych latach

Inwestycje drogowe 2007

 • Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 450 mb o nr ewid. 138 w m-ci Bachlawa- nawierzchnia tłuczniowa
   
 • Remont dróg gminnych w Gminie Lesko
  • Dziurdziów- nawierzchnia tłuczniowa- 1839 m2
  • Glinne- 2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni-540 m2
  • Hoczew- warstwa tłuczniowa- 900 m2
  • Huzele- 2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni- 631 m2
  • Jankowce- nawierzchnia tłuczniowa- 350 m2
  • Łukawica- nawierzchnia tłuczniowa- 453 m2
  • Łączki- 2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni- 382 m2
  • Manasterzec- 2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni-489 m2
    
 • Remont drogi gminnej w m-ci Bachlawa- nawierzchnia asfaltowa-383 m2
   
 • Remont drogi rolniczej w m. Bachlawa- nawierzchnia tłuczniowa o dł. 150 mb
   
 • Remont drogi w m-ci Bachlawa- nawierzchnia asfaltowa 79m2
   
 • Remont drogi w m-ci Postołów- nawierzchnia tłuczniowa 360 m2
   
 • Remont dróg rolniczych w m. Dziurdziów
  • droga nad cerkwią- nawierzchnia tłuczniowa- 655 m2
  • droga poniżej cerkwi- 2-krotne powierzchniowe utrwalanie emulsją- 498 m2
  • droga k/sklepu-2-krotne powierzchniowe utrwalanie emulsją- 270 m2
  • droga nr 84/5- 2-krotne powierzchniowe utrwalanie emulsją- 159 m2
    
 • Remont chodnika przy ul. 1000-lecia w Lesku.
  Roboty polegały na rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych, ułożeniu krawężników, obrzeży i położeniu kostki brukowej na pow. 494 m2 polegający na położeniu kostki brukowej i obrzeży
   
 • Remont chodnika przy ul. B. Joselewicza  w m-ci Lesko
   
 • Remont chodnika przy ul. Moniuszki w m-ci Lesko
   
 • Remont parkingu przy ul. Słowackiego w Lesku
   
 • Wykonanie alejki o dł. 140 mb na cmentarzu w m. Lesko
   
 • Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego w Lesku.
   
 • Remont chodnika przy ul. Jana Pawła w Lesku.
                     

Inwestycje drogowe w 2008 roku

 • Remont ul. Osiedlowej w Lesku –nawierzchnia asfaltowa 250m2
   
 • Remont ul. Widokowej- nawierzchnia z tłucznia kamiennego 234 m2
   
 • Remont ul. W. Witosa – nawierzchnia z tłucznia kamiennego 460 m2
   
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej o dł. 126 mb na parkingu przy ul. Jana Pawła II w m-ci Lesko
   
 • Remont parkingu przy Alei Jana Pawła II w Lesku – nawierzchnia z tłucznia kamiennego 541 m2
   
 • Remont ulicy Stawowej w m-ci Lesko-2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 337m2
   
 • Remont chodnika ul. Mickiewicza (45m2)
   
 • Kontynuacja remontu chodnika ul. Mickiewicza (88,45m2)
   
 • Przebudowa chodnika przy ul. Osiedlowej w  Lesku
  Roboty polegały na rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych, ułożeniu krawężników, obrzeży i położeniu kostki brukowej na pow. 504 m2
   
 • Remont chodnika przy ul. B. Joselewicza w m-ci Lesko (226 m2)
   
 • Wykonanie alejek na cmentarzu w Lesku-nawierzchnia z tłucznia kamiennego 92 m2
   
 • Remont drogi dojazdowej do pól nr 53 w m. Bezmiechowa Górna
   
 • Remont drogi gminnej nr 118153R Bezmiechowa Górna –nawierzchnia asfaltowa
   
 • Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w m. Bezmiechowa Górna
   
 • Remont drogi nr 149 o  dł. 310 mb nawierzchnia  tłuczniowa w m. Bezmiechowa Górna
   
 • Dziurdziów
  • remont drogi polnej
  • remont drogi polnej
  • remont drogi polnej
  • remont drogi wewnętrznej gruntowej nr 314 na dł. 400 mb - nawierzchnia tłuczniowa
  • remont drogi nr 126 na dł. 100 mb
  • remont drogi nr 344 na dł. 50 mb
  • remont drogi nr 125/1 na dł. 100 mb
  • remont drogi wewnętrznej gruntowej
    
 • Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w m. Bezmiechowa Dolna
   
 • Huzele
  • remont drogi na pow. 350 m2
  • remont drogi nr 844, 430 mb (powodziówka)- nawierzchnia tłuczniowa
    
 • Bachlawa
  • wykonanie nakładki asfaltowej gr. 5 cm na pow. 800 m²
    
 • Glinne
  • remont drogi na pow. 500 m²
    
 • Hoczew
  • remont drogi na pow. 500 m²
  • remont drogi nr dz. 742, dł. 770 mb (powodziówka) 2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
    
 • Jankowce
  • wykonanie nakładki asfaltowej gr. 5 cm na pow. 250 m²
    
 • Łukawica
  • remont dróg- kruszywo łamane 600m2
  • remont przepustu drogowego
  • utwardzenie drogi
  • remont drogi na pow. 312 m2
    
 • Łączki
  • remont drogi nr dz. 282, dł. 377 mb-nawierzchnia asfaltowa
  • remont drogi nr dz. 289, dł. 323 mb- nawierzchnia asfaltowa
  • remont drogi nr dz. 282, dł. 400mb nawierzchnia     asfaltowa
    
 • Manasterzec
  • remont drogi na pow. 300 m²
  • remont drogi nr dz. 184 od km 0.000 + 0.250 dł. 250 mb
  • 2-krotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
    
 • Postołów
  • wykonanie nakładki asfaltowej gr. 5 cm na pow. 304 m²
    
 • Średnia Wieś
  • wykonanie nakładki asfaltowej gr. 5 cm na pow. 450 m²
  • naprawa drogi wewnętrznej gruntowej nr 1070
  • naprawa drogi wewnętrznej gruntowej nr 749
  • remont drogi nr 934,1034 dł. 625 mb -nawierzchnia tłuczniowa
    
 • Weremień
  • remont drogi dojazdowej do pól nr 184, 248/1
 • remont drogi - nawierzchnia tłuczniowa 295 m2

               
                  


 

Inwestycje drogowe w 2009 roku

 • Remont ul. Słonecznej w m-ci Lesko – nawierzchnia asfaltowa o dł. 489 mb
   
 • Remont drogi dz. nr 471 w m-ci Bezmiechowa Dolna – nawierzchnia asfaltowa o dł. 740 mb
   
 • Remont drogi dz. nr 441 w m-ci Bezmiechowa Dolna – nawierzchnia asfaltowa o dł. 120 mb
   
 • Remont drogi dz. nr  67/1, 68/1,69 mb w m-ci Weremień – nawierzchnia asfaltowa o dł. 425 mb
   
 • Remont drogi nr 118169R w m-ci Jankowce – nawierzchnia asfaltowa o dł. 600 mb
   
 • Remont drogi dz. nr 201/1, 201/2 w m-ci Bachlawa – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 1000 mb
   
 • Remont drogi dz. nr 423 w m-ci Glinne – nawierzchnia asfaltowa o dł. 365 mb
   
 • Remont ul. Spacerowej dz. nr 1568/4 w m-ci Lesko – nawierzchnia asfaltowa o dł. 110 mb
   
 • Remont ul. Ogrodowej dz. nr 1556/1 w m-ci  Lesko – nawierzchnia asfaltowa o dł. 190 mb
   
 • Remont drogi rolniczej w m-ci Bezmiechowa Górna – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 160 mb
   
 • Remont drogi nr 113 w m-ci Huzele – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 150 mb
   
 • Remont drogi dojazdowej nr 344,327/28 w m-ci Dziurdziów – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 530 mb
   
 • Remont drogi nr 245/1w m-ci Lesko – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 840 mb
   
 • Remont drogi nr 205 mb w m-ci Postołów – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 780
   
 • Remont drogi dz. nr 193 – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 150 mb i drogi dz. nr 171 – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 190 mb oraz mostków  na drogach dz. nr 45 i dz. nr 27 w m-ci Weremień
   
 • Remont drogi dz. nr 248/2 w m-ci Łączki – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 210 mb
   
 • Remont drogi na ul. Żeromskiego w m-ci Lesko – nawierzchnia asfaltowa o dł. 161 mb
   
 • Remont drogi do szybowiska w m-ci Bezmiechowa Górna – nawierzchnia tłuczniowa o dł. 520 mb
   
 • Remont dróg w m-ciach Bezmiechowa Górna, Manasterzec oraz ul. Berka Joselewicza i Kmity w Lesku
   
 • Utwardzenie dróg wewnętrznych tłuczniem kamiennym w m-ci Łukawica
   
 • Remont chodnika na ul. Berka Joselewicza o dł. 67 mb
   
 • Wykonanie chodnika przy ul. Słowackiego o dł. 113 mb i ułożenie krawężników drogowych na dł. 275 mb w m-ci Lesko
   
 • Remont chodnika przy ul. Broniewskiego w m-ci Lesko
  Roboty polegały na rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych, ułożeniu krawężników, obrzeży i położeniu kostki brukowej na pow. 102 m2
   
 • Ustawienie krawężników na drodze i parkingu przy ul. Kmity o dł. 196 m w m-ci Lesko
   
 • Ułożenie chodnika z płytek chodnikowych o dł. 100 mb i schodków z płyt betonowych na terenie cmentarza w Lesku
   
 • Wykonanie alejki z płyt betonowych na cmentarzu w m-ci Lesko

Inwestycje drogowe w 2010r.

Lesko - Remont dróg w Gminie Lesko;

 • Remont drogi nr 118160 R na ul. Pieski Świat, nawierzchnia asfaltowa o dł. 92 mb w km 0+000 do km 0+092;
 • Remont drogi nr 118160 R na ul. Sanowej, nawierzchnia asfaltowa i tłuczniowa o łącznej dł. 285 mb w km 0+000 do km 0+285;
 • Remont drogi nr 118187R na ul. Turystycznej, nawierzchnia asfaltowa o dł. 165 mb w km 0+000 do km 0+165;
 • Remont drogi dz. nr ewid. 271, 276, 285/21 o dł. 560 mb w km 0+000 do km 0+560  w m. Średnia Wieś, nawierzchnia tłuczniowa;

- Projekt budowy zjazdu z drogi publicznej i parkingu dla autobusów;

- Wykonanie chodnika o długości 210 mb na ul. Kwiatowej;

- Remont drogi na dz. nr ewid. 46/1, 47/2- nawierzchnia tłuczniowa o dł. 210 mb;

- Projekt przebudowy ulicy Słowackiego w m-ci Lesko;

- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej o dł. 320 mb na drodze dojazdowej do RCMB przy ul. Stawowej;

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Rynek;

- Projekt budowy chodnika w m. Lesko;

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej i poboczy na zjazdach i parkingach przy ul. Przemysłowej;

- Naprawa nawierzchni z tłucznia kamiennego po wykonaniu kanalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej;

- Ustawienie krawężników betonowych na dł. 66 mb na ul. Pieski Świat w Lesku oraz  ustawienie krawężników betonowych na dł. 84 mb i wyrównanie istniejącej podbudowy asfaltowej na ul. Sanowej w Lesku;

- Wykonanie alejki z płyt betonowych na cmentarzu;

- Remont drogi na dz. nr ewid. 1368/43 (boczna od Kwiatowej)- nawierzchnia tłuczniowa o dł. 55 mb;

- Przebudowa przepustu przy ulicy Stawowej;

- Budowa przepustu na ul. Słonecznej  w m. Lesko;

- Naprawa chodników w Lesku (ul. Jana Pawła, ul. Smolki, ul. Śliżyńskiego);

 • Bachlawa

- remont drogi o nr ewid. dz. 55, 51 o dł. 110 mb (nawierzchnia asfaltowa);

- remont drogi o nr ewid. dz. 105,138 o dł. 87 mb (nawierzchnia asfaltowa);

- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym;

- wykonanie rowu o dł. 250 mb oraz przepustu przy drodze;

- utwardzenie mieszkanką drogi dojazdowej do pół nr 201/2;

 • Bezmiechowa Dolna     

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. 683 o dł. 564 mb (nawierzchnia tłuczniowa na dł. 231 mb);

- remont dróg wewnętrznych;
        

 • Bezmiechowa Górna    

- niwelacja i utwardzenie drogi;   

- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej;
 

 • Dziurdziów

- naprawa drogi dojazdowej i przepustu drogowego;

- opracowanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego w Dziurdziowie;

 • Glinne                                            

- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi krajowej;

- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej;

- utwardzenie placu (przy Kościele);

 • Huzele                                            

- remont drogi dz. nr ewid. 516,113 o długości 1050 mb w km 0+000 do km 1+050 (nawierzchnia asfaltowa);

- remont drogi dz. nr ewid. 269 o dł. 116 mb (2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni);

- utwardzenie drogi wewnętrznej klińcem;

 • Hoczew                                                

- remont drogi dz. nr ewid. 149 - nawierzchnia asfaltowa o dł. 595 mb w km 0+005 do km 0+600;

- wykonanie odwodnienia drogi nr 149;   

- remont i utwardzenie dróg wewnętrznych;

- zakup płyt betonowych (70 sztuk);

- remont przepustu;

- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego;

 • Jankowce                                            

- opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej;

- wyłożenie  przystanku autobusowego płytkami chodnikowymi w m. Jankowce;

- wykonanie rowu, przepustu oraz nawierzchni tłuczniowej na drodze wewnętrznej;

 • Łączki                                            

- remont drogi dz. nr ewid. 412-nawierzchnia tłuczniowa o dł. 230 mb;

- naprawa drogi dz. nr ewid. 248/2 w ilości 350 m2 (2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni);

- naprawa drogi wewnętrznej mieszanką mineralną;

 • Łukawica                                            

- wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego;

 • Manasterzec                                            

- remont kładki dla pieszych;
- projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej;
- projekt budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej;

 • Postołów                    

- remont drogi gminnej (pod wiaduktem)- nawierzchnia asfaltowa o dł. 67 mb;
 

 • Średnia Wieś

- naprawa i utwardzenie dróg wewnętrznych tłuczniem kamiennym;
 

 • Weremień        

- remont drogi dojazdowej dz. nr ewid. 128/2 o dł. 215 mb, powierzchniowe utrwalenie;
- remont drogi dz. nr ewid. 35 o dł. 218 mb (2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni);  
- remont i utwardzenie dróg wewnętrznych tłuczniem kamiennym;

 


Inwestycje drogowe w 2011r.

 • Lesko

- Remont drogi nr 118168R ul. Akacjowa dz. nr ewid. 295, 280, 272 –nawierzchnia asfaltowa o dł. 310 mb w km 0+000-0+310;
- Wykonanie chodnika o długości 210 mb na ul. Kwiatowej;
- Projekt budowy chodnika w m. Lesko;
- Remont drogi wewnętrznej przy ul. Rynek;
- Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego;
- Wyrównanie drogi dojazdowej do przepompowni w Lesku;
- Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanych szaletów na parkingu dla autobusów w m. Lesko;

 • Bachlawa                                    

- naprawa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 81- nawierzchnia asfaltowa o dł. 42,5 mb;
- wykonanie przepustów przy drodze gminnej;

 • Bezmiechowa Dolna                            

- umocnienie brzegu pod budowę mostu;
- zakup dwuteownika i płyt drogowych pod budowę mostu;
        

 • Bezmiechowa Górna                        

  - zabezpieczenie osuwiska;
- remont drogi wewnętrznej;
        

 • Dziurdziów                                

- remont dróg dojazdowych do pól i lasu;

 • Glinne

- materiały do dobudowy oświetlenia ulicznego;
                

 • Huzele                                    

- remont drogi dojazdowej na dz. nr ewid. 536 - 2krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o dł. 75 mb;

 • Hoczew                                    

- utwardzenie drogi na dz. nr ewid. 525- 2krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o dł. 154 mb;
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Czarna str. prawa;
- utwardzenie mieszanką mineralną drogi dojazdowej;

 • Jankowce                                    

- budowa oświetlenia ulicznego;

 • Łączki                                    

- naprawa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 248/2- 2krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni o dł. 106 mb;
 

 • Manasterzec                                

- remont drogi dz. nr ewid. 98, 438- nawierzchnia asfaltowa o dł. 370 mb;
- odwodnienie drogi wewnętrznej;

 • Postołów                                    

- czyszczenie rowu przydrożnego o dł. 220 mb wraz ze ścięciem poboczy wzdłuż drogi gminnej
nr 118156 R;

 • Średnia Wieś

- remont drogi na dz. nr ewid. 810 - nawierzchnia asfaltowa i tłuczniowa o łącznej dł. 1586 mb;
- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 894 Hoczew-Czarna str. lewa;
- umocnienie skarpy koszami z siatki stalowe wypełnionej kamieniami przy drodze dz. nr ewid. 271, 276;
- remont dróg dojazdowych do pól, wykonanie rowów i naprawa przepustów;

 • Weremień            

- modernizacja drogi do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 45- nawierzchnia tłuczniowa o dł. 207 mb;
- remont drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 109 –plantowanie i wykonanie przepustu;

 


Inwestycje drogowe w 2012r.

 • Lesko

- Budowa parkingu ogólnodostępnego w Lesku;

- Odbudowa drogi ul. Zielona dz. nr ewid. 1222, 1223/1 w km 0+000 do km 0+200 oraz dz. nr ewid. 1247/1 w km 0+000 do 0+480 w m. Lesko- nawierzchnia: 2-krotne powierzchniowe utrwalenie .

Odbudowa drogi dz. nr ewid. 1187 w km 0+000 do 1+180 w m. Lesko- nawierzchnia tłuczniowa.

Odbudowa drogi ul. Kwiatowa dz. nr ewid. 1374/20 w km 0+000 do 0+070 oraz dz. nr ewid. 1379/9 w km 0+000 do 0+060 w m. Lesko- nawierzchnia asfaltowa;

- Remont cząstkowy dróg;

 • Bachlawa                                                                                             

- kontynuacja naprawy drogi dojazdowej dz. nr ewid. 81 w o dł. 137,5 mb- nawierzchnia asfaltowa;

- naprawa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 90 o dł. 223 mb- nawierzchnia asfaltowa,

- wykonanie drogi dojazdowej do pól;

 • Dziurdziów                                                                                

- naprawa drogi wewnętrznej do ujęcia wody- niwelacja, korytowanie;

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej;

 • Glinne

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr ewid. 321/2 o dł. 430 mb-nawierzchnia tłuczniowa;

 • Huzele                                                                                                               

- remont dróg wewnętrznych - nawierzchnia tłuczniowa;

 • Hoczew                                                                                      

- remont dróg wewnętrznych (zakup tłucznia, korytowanie, odwodnienie);

- remont dróg wewnętrznych o nr ewid. dz. 406 - niwelacja drogi o dł. 600 mb i sz. 4, wykonanie rowu o dł. 170 mb; o nr ewid. dz. 286- poprawa odcinka na dł. 30 mb i sz. 2,5 m; - o nr ewid. dz. 651- niwelacja drogi na dł. 200 mb  i sz. 2,5 m;

 • Jankowce                                                                                   

- remont drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 811, 813 o dł. 268 mb- nawierzchnia tłuczniowa;

 • Łączki                                                                                                    

- remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 248/2 -wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 5 cm na dł. 77 mb- nawierzchnia asfaltowa;

 • Łukawica

- remont drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 194, 160- niwelacja, korytowanie;

 • Manasterzec                                                                               

- remont dróg wewnętrznych o nr ewid. dz. 396- niwelacja drogi  o dł. 400 mb, o nr ewid. dz. 306- niwelacja drogi  o dł. 330 mb, o nr ewid. dz. 123- niwelacja drogi  o dł. 370 mb;  

 • Postołów                                                                        

- odbudowa drogi dz. nr ewid. 99/4 w km 0+000-0+660, dz. nr ewid. 69, 51, 52/2 w km 0+000-1+200 i dz. nr ewid. 73/2, 99/1 w km 0+000-1+700 - nawierzchnia asfaltowa
i tłuczniowa;

 • Średnia Wieś

- naprawa drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 1053 o dł. 130 mb- nawierzchnia tłuczniowa;

- naprawa drogi wewnętrznej – niwelacja, korytowanie;

- kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Czarna str. lewa;

 • Weremień -                                 

- naprawa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 91, 109, 248/1 – odbudowa przepustu, niwelacja, utwardzenie niesortem;

  

Inwestycje na drogach  - 2013

 

 • Lesko

- Remont drogi na ulicy Parkowej- nawierzchnia asfaltowa o dł. 92 mb.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wiejskiej o dł. 102 mb i Wierzbowej o dł. 75 mb.

 • Hoczew

- Odbudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 509 i 525 -nawierzchnia asfaltowa o dł. 494 mb.

- Wykonanie remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzna o nr ewid. dz. 488.

- Remont dróg wewnętrznych o nr ewid. dz. 460 i  67 (utwardzono na dł. 140 mb tłuczniem, pogłębiono rów).

- Utwardzono drogę wewnętrzną o nr ewid. dz. 110 (zakup 20t tłucznia i 20t klińca).

 • Dziurdziów

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o dł. 164 mb na drodze wewnętrznej o nr ewid. dz. 68/5.

 - Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 126 wraz z likwidacją przełomu i zakupem kręgów fi 60x100 zbrojonych w ilości10 szt.

 • Łączki

- Naprawa drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 248/2 -nawierzchnia asfaltowa o dł. 137 mb.

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej – słupy oświetleniowe stalowe –

5 szt.

 • Średnia Wieś

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 630 mb na dz. nr ewid. 779 -nawierzchnia tłuczniowa, płyty jomb, rów, przepust.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej o dł. 100 mb na drodze wewnętrznej o nr ewid. dz. 108.

- Zakup materiały budowlanych do wykonania kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 133/13.

 • Huzele

- Naprawa drogi wewnętrznej o dł. 103 mb  na dz. o nr ewid. 269 - 2-krotne powierzchniowe utrwalenie.

 • Bachlawa

- Naprawa dróg wewnętrznych - odcinek o dł. 88 mb  na dz. nr ewid. 90, odcinek o dł. 81 mb na dz. nr ewid. 55, odcinek o dł. 180 mb na dz. nr ewid. 118 (niwelacja drogi, utwardzenie tłuczniem)

 • Postołów

- Remont drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 205- nawierzchnia asfaltowa o dł. 27 mb; remont cząstkowy drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 130/1

 • Weremień

- Naprawa dróg wewnętrznych o nr ewid. dz. 109, 248/1, (wykonanie rowu, wbudowanie przepustu, utwardzenie tłuczniem)

- Utwardzenie drogi wewnętrznej do wyciągu o dł. 99 mb tłuczniem.

 • Jankowce

- Remont przepustu na drodze gminnej.

- Naprawa dróg wewnętrznych tłuczniem kamiennym.

 • Łukawica

- Utwardzenie drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 160, 194 tłuczniem.

 

 


URZĄD MIASTA I GMINY
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO
tel: (013) 469-80-01
fax: (013) 469-64-58
gmina@lesko.pl

Odpady komunalne.
Karta dużej rodziny
.
38-600 Lesko, ul. Rynek
tel./fax: (13) 469 66 95
bcit@lesko.pl
Wybierz poprzedni miesiąc styczeń 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
16111511164015371690151515471606141515491339
.
.
.
.Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
rect Strona główn Mapa serwisu Dodaj do ulubionych RSS BIP Skrzynka podawcza Kontakt Poleć Znajomemu lupa
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]